Barnegruppene

Kjøkkelvik barnehage har valgt å dele barna inn i fem ansvarsgrupper uti fra barnas alder. Slik kan primærkontaktene bedre tilrettelegge og følge opp barna med utgangspunkt i barnets modenhetsnivå. Barnehagen er ”åpen” og barn på ulike alderstrinn tilbringer mye tid sammen i løpet av dagen.

Barnehagens 5 grupper har navn etter fargene: Lilla, Rød, Blå, Gul og Grønn.

Barna følger ”fargen” sin til de starter på siste året i barnehagen.

De voksne skal primært defineres opp mot ansvarsgruppene, og følge barna fra de kommer inn i barnehagen og til de starter det siste året på ”Lilla”.


Lilla gruppe
Dette er barnehagens ”eldstegruppe”. Alle barna i barnehagen blir ”lilla” det siste året før de skal begynne på skolen. Denne gruppen består av faste voksne som har opparbeidet seg god kompetanse i forhold til dette alderstrinnet ( 5 – 6 år).
Gruppen fokuserer mye på uteliv og opplevelser utenfor barnehagen.
• Fast leirsted innunder Lyderhorn.
• Dagsturer til Lyderhorn og i nærmiljøet ellers.
• Barna utgjør barnehagens kor og synger på Frida Fasmer Sykehjem en gang i måneden.
• Barnehageåret for barna på ”Lilla” avsluttes med overnattingstur over 3 dager. 
Småbarnsgrupper
Barnehagen har to småbarnsgrupper som holder til i småbarn- sone og samarbeider tett. Barna er i aldersgr. 1 år og 2 år. 


 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen