Aktuelt
  Om oss
  Bilder
 

 

Kari Trestakkgruppen samarbeider for å skape høy kompetanse i gruppens barnehager og for å bidra positivt til utviklingen av sektoren generelt.

Strategi-plan 2007-2010
KT-gruppen har utarbeidet felles strategiplan for barnehagene som blir lagt til grunn for utvikling og drift. Vi velger å møte kampen om arbeidskraften og førskolelærerne med høg faglig vektlegging og satsing på kompetanseutvikling.

Kompetanseplan
Med utgangspunkt i PBL-avtalen, har KT-gruppen utarbeidet felles kompetanseplan. Planen inneholder mål og tiltak mht kompetanseutvikling for de ansatte. Følgende kompetanseområder er valgt ut i kommende periode:
- Felles identitet til KariTrestakk-Gruppen
- Lederopplæring
- Assistent-veiledning og fagbrev barne- og ungdomsarbeider.
- Endringer i Rammeplan For Barnehager


Sosiale arrangementer
- Julebord og Blåtur
 

 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen