Årsplan 2017.01.17

Årsplan

Tiltaksplan januar - juni

Tiltaksplan sommer

Tiltaksplan august- november
 

Kjøkkelvik barnehage jobber ihht følgende fokusområder:

• Barnas innflytelse på egen hverdag:

Barna i Kjøkkelvik barnehage skal ha frihet med muligheter til selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til sin alder og utvikling.

• Barnehagen som viktig del av nærmiljøet:

Barnehagen skal skape et møtested for foreldre/familie og legge til rette for at bygg og anlegg kan brukes som samlingsplass i nærmiljøet.

Barnehagen skal sammen med arenaer i nærmiljøet, s.s. skole, frivillige organisasjoner og friluftsområder, gi barna et trygt sted å få venner og gjøre erfaringer på veien fra familien og inn i samfunnet.

Slik jobber vi:

- Eget barnehagekor, som består av de eldste barna i barnehagen. 
- Fellessamlinger hver fredag med alle barn, der musikk og drama blir benyttet som pedagogiske hjelpemidler.
- Benytter tilbudet det lokale biblioteket gir innen musikk og teater.
- Barna i barnehagen deltar på årlige teaterutflukter.

Førskolebarna har skuespill for foreldre ved juleavslutningen der julebudskapet er sentralt og de andre barna bidrar med sang og musikk.

• Friluftsliv:
- Vi har turgrupper og flotte turmål i umiddelbar nærhet.
- Egen grillhytte på utelekeplassen for kalde dager og koselige måltider/samlinger hele året igjennom.

• Samarbeid i nærmiljøet
- Barnehagen bygger opp et nært samarbeid med Kjøkkelvik skole
- Barnehagekoret synger for de eldre på Frida Fasmers Sykehjem en gang i måneden.
- 17.mai går barn og foreldre går i tog under egen fane
arrangert i barnehagen og underholder med sang under arrangement på Kjøkkelvik Skole.
 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen