Barnehagen er med i samordnet opptak i Bergen kommune.

- Barn som tilhører Kjøkkelvik skolekrets blir proritert ved opptak.
- Barnehagen gjør opptak etter egne vedtekter
- Søsken og barn av ansatte er prioritert
- Permisjonsmulighet
- Barnehageåret begynner 15. august
- Vedtektene er foreldrenes ”kontrakt” med barnehagen

Nye vedtekter 2013

 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen