Nye foreldre - informasjon
Informasjon til nye foreldre er samlet i skrivet ”Velkommen til Kjøkkelvik barnehage – samarbeid, drift og praktiske ordninger”


Barnehagens råd og utvalg
Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)
– Representanter for barnehagens tre parter (foreldre, ansatte og eier) utgjør SU.
– SU har sitt mandat i foreskrift til Lov om barnehager (link til lov/foreskrift)

Barnehagens foreldreråd og arbeidsutvalg (FAU)
– Foreldrerådet utgjør alle barnas foreldre/foresatte. Rådet har valgt sitt arbeidsutvalg (FAU), og leder/nestleder representerer foreldrene i SU.
– FAU har møte i forkant av hver SU-møte, og det er hengt opp forslagskasse i barne-garderobene for at alle foreldre skal kunne henvende seg trygt med forslag, bekymringer og synspunkter

Planleggingsdager
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, og disse dagene er barnehagen stengt for barn.
Dagene følger i hovedsak den offisielle skoleruten for Bergen, evnt. Kjøkkelvik skole sine elevfrie dager.
Planleggingsdagene er vedtatt av barnehagens SU


Utleie
Barnehagen kan leies til høytidsmarkeringer m.m. (dåp, konfirmasjon, runde dager fra 50 år og oppover, lags-møter etc).


Ønsker du å leie? Kontakt leder for serviceteamet (link til leder serviceteam på siden ”om oss” )

 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen