Stilling som Barnehagelærer og Fagarbeider - barnehage

 LEDIG STILLING SOM  BARNEHAGELÆRER

Kjøkkelvik barnehage AS har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer – pedagogisk leder .

Stillingen vil innebære:

-          Medlemskap i barnehagens lederteam med ansvar for det pedagogiske arbeidet og den daglige driften.

-          Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte.

-          Lede- og støtte øvrig personell i det pedagogisk/ metodiske arbeidet og delegere arbeidsoppgaver i hht de ressurser som ligger i personalgruppen.

-          Ta aktivt del i, og ansvar for evaluering og forbedringer av alle områder i virksomheten.

-          Utarbeide og gjennomføre årsplanen i samarbeid med medarbeidere og daglig leder.

Kvalifikasjoner: Godkjent utdanning som barnehagelærer/ førskolelærer.

-          Erfaring fra arbeid i barnehage er ønskelig.

-          Ledererfaring og god- kommunikasjons og formidlingsevne.

-          Et genuint ønske om å jobbe for barn i barnehage, og evnen til å se det enkelte barns behov og ta barnet på alvor.

-          Evne til å skape engasjement, og lyst til å delta i barns lek og utvikling.

Øvrige kvalifikasjoner:

-          Fordypning innen fagene drama-musikk – friluft er ønskelig.

-          Menn oppfordres til å søke.

-          Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

 

 Tiltredelse 1. april  2017.

 

 

LEDIG STILLING SOM BARNE-OG UNGDOMSARBEIDER.

 

 

Kjøkkelvik barnehage AS har ledig 100 % fast stilling som fagarbeider innen barne-og ungdomsarbeiderfaget.

Stillingen vil innebære:

-          Med-ansvar for det pedagogisk-metodiske arbeidet. Den ansatte må vise initiativ , engasjement og evne til å håndtere alle sider ved arbeidet i barnehagen.

-          Den ansatte har delansvar for at alle barnehagens oppgaver blir håndtert på best mulig måte.

-          Aktivt og Godt samarbeid med foresatte og se at henvendelser fra foresatte kommer videre til leder.

-          Ta aktivt del i  evaluering og forbedringer av alle områder i virksomheten.

-          Medvirke i utarbeiding av årsplan og bidra i å gjennomføre planen i samarbeid med kollegaer.

Kvalifikasjoner:

-          Ønske å jobbe etter barnehagens visjon og verdier

-          Kunne skape gode relasjoner med barn, foreldre og kollegaer

-          Være genuint interessert i barn og deres utvikling

-          Evne til å skape engasjement, og lyst til å delta i barns lek og utvikling.

-          Evne til å være i utvikling og delta aktivt i kompetansehevende tilbud.

-          God- kommunikasjons og formidlingsevne.

Øvrige kvalifikasjoner:

-           Erfaring fra arbeid i barnehage er ønskelig.

-          Interesse for,-  og kompetanse innen musikk- drama og friluft er ønskelig.

-          Menn oppfordres til å søke.

-          Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Tiltredelse  snarest. 

 

Søknadsfrist den 15. februar 2017.

Søknad sendes på mail til: 

 

 

Inger-lise.stien@barnehagen.as

 

Stine.sandal@barnehagen.as

 

 

 

 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen