Aktuelt
  Om oss
  Bilder
 

KariTrestakk-Gruppen er en pedagogisk og administrativ samarbeidsgruppe for gruppens barnehager, Kjøkkelvik barnehage og tidligere også Søreidtunet barnehage. Søreidtunet barnehage er nå solgt til Læringsverkstedet. Jmf. Egen hjemmeside.

Historikk
Kari Trestakk-Gruppen ble opprettet som en mulig aktør i barnehagemarkedet i 2000 - i forbindelse med utlysning av private interessenter til barnehageutbygging i Bergen Kommune. Gruppen ble tildelt to tomter, Kjøkkelvik (Inger Lise Stien) og Søreidtunet (Magnhild Brekke). Barnehagene åpnet i 2005 og er relativt store, fra ca 90 til ca 120 barn.

Formål
Formålet med opprettelse av Kari Trestakk-Gruppen var å utvikle gode, fremtidsrettede barnehager – basert på eiernes mangeårige kunnskaper og erfaringer fra sektoren.

Hovedmotto
Kvalitet i alle ledd

Våre barnehager er preget av
♥ Faglig fokus
♥ service og estetikk
♥ effektiv drift
♥ barnehager i- og for nærmiljøet

Vi vektlegger:
o Nærhet til- og respekt for barnets egenart og bakgrunn.
o Et godt og variert læringsmiljø i samsvar med Rammeplan for barnehager.
o Sunn og effektiv økonomi og administrasjon.
o Fleksibilitet - barnehagetilbud tilpasset foreldrenes behov.
o Høy personalkompetanse og gode arbeidsvilkår.
o Lyse, trivelige lokaler med gode estetiske løsninger.
o Barnehager bygget for allsidig bruk - inne og ute – for barn, foreldre og nærmiljø.

Ledelse
Ledelsen i Kari Trestakk-Gruppen er eieren av barnehagen (v. styreleder) .
Kontakt:
Inger-Lise Stien, tlf 93421399, inger-lise.stien@barnehagen.as
 

Utleie
Kjøkkelvik Barnehage kan leies til markering av høytidsdager m.m.
Kontakt  
Kjøkkelvik barnehage: administrasjonen v. serviceteam-leder Grethe Sebak Rojahn. Tlf.  55509140, Grethe@barnehagen.as

PBL
Vår barnehage er medlem av PBL-A (Private Barnehagers Landsforbund – arbeidsgiverseksjonen) og følger deres hove/tariff-avtaler, pensjons- og forsikrings-
ordninger. 
 

 
Søreidtunet Barnehage Kjøkkelvik barnehage Kari TrestakkGruppen